Kommunens nuvarande lösning på Personligt Ombud!!

Stödteamet 
Stödteamet ger psykosocialt stöd till människor som har psykiska funktionshinder. Många av klienterna kommer hit antingen på eget initiativ eller genom hänvisning frånprofessionella, till exempel från socialförvaltningen i Höganäs, primärvården eller psykiatrin.
Stödteamet arbetar med
uppsökande verksamhet, när problem för människor med psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder blir aktualiserade
stödsamtal
motiveringssamtal
boendestöd och hjälp att komma igång i dagliga aktiviteter
stöd för att komma igång med meningsfulla aktiviteter och delta i social gemenskap
handledning till exempelvis hemvården
samarbete med brukarorganisationer
anhörigstöd.
Stödteamet består av
psykiatrisjuksköterska/psykiatrisamordnare
psykiatriskötare
socionom
behandlingspedagog.


Stöd och vägledning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Höganäs kommun har valt att inte ha Personligt ombud utan erbjuder istället tjänsten stöd och vägledning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personer över 18 år med omfattande psykisk funktionsnedsättning som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv har möjlighet att beställa tjänsten ” stöd och vägledning” i Höganäs kommun.
Vägledaren ger stöd/vägledning och rådgivning till de personer som har komplexa behov av vård stöd och service och som själva har svårt att ta kontakt eller hitta rätt stöd i samhället.
Vägledaren arbetar på den enskildes uppdrag.
Stöd/hjälp med att etablera kontakt med myndigheter/vårdkontakter.
Stödjer den enskilde att få sin rätt enligt gällande lagar.
Vägleda/stödja den enskildes behov av meningsfull vardag.
Tjänsten är frivillig och kostnadsfri.
Ingen dokumentation förs
Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig via telefonnummer 073-435 75 68, måndagar klockan 10.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.
Träffpunkten
Träffpunkten är en verksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning och social gemenskap till människor med psykiska funktionshinder och/eller psykosociala problem.
I den öppna verksamheten på träffpunkten kan du delta helt på dina egna villkor och den bygger helt och hållet på frivillighet. Du kan om du vill, hjälpa till i köket, snickra, lära dig data, sy, spela spel, följa med på utflykter och liknande. Men det är också tillåtet att "bara vara".
På träffpunkten kan du även inleda en förarbetsträning som sedan ska övergå till en mer arbetsrehabiliterande åtgärd på annat håll. Här är samverkan med andra myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen en förutsättning.
Tillsammans med din handläggare och träffpunkten gör du upp en individuell handlingsplan för din arbetsrehabilitering. 

loading...